എൽജെഡി- ജെഡിഎസ് ലയനം; ചർച്ച തുടരുമെന്ന് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ

ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ അങ്കലാപ്പിലായ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ബാലിശമായ ആരോപണവുമായി വരികയാണെന്ന് എൽജെഡി