കാശി ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ‘ഓൺലൈൻ ആങ്ങള’ ആയത്, പ്രമുഖ നടന്റെ മകളും തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന്.

നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയും അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങള്‍ പകർത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശിയായ