സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനം; രോ​ഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരും: ആരോഗ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്  അതിതീവ്ര വ്യാപനമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ രോ​ഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടുമെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നു സൂക്ഷിക്കാൻ വിശാലമായ ഫാർമസി സ്റ്റോർ ഒരുങ്ങുന്നു

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നുസൂക്ഷിക്കാൻ വിശാലമായ ഫാർമസി സ്റ്റോർ തയ്യാറാകുന്നു. പഴയ അത്യാഹിത