മെഹുല്‍ ചോക്സിയുടെ അവകാശങ്ങളും പരിഗണിക്കും: ഡൊമനിക്ക പ്രധാനമന്ത്രി

സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി മെഹുല്‍ ചോക്സിയുടെ അവകാശങ്ങളും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഡൊമനിക്ക പ്രധാനമന്ത്രി റൂസെവെള്‍ട്ട് സ്കെറിറ്റ്.

ഞാന്‍ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്‍, ഇന്ത്യവിട്ടത് ചികിത്സക്ക് പോകാനെന്ന് മെഹുല്‍ ചോക്‌സി

താന്‍ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരനാണെന്നും ഇന്ത്യവിട്ടത് ചികിത്സക്ക് പോകാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്