എംജി സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മേയ് 18 മുതൽ: പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച്

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് മാറ്റിവച്ച ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകൾ മേയ് മൂന്നാംവാരം മുതൽ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല; ഒന്നാം മേഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സീറ്റൊഴിവ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലോങ്ങ് ലേണിംഗ് ആന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ