കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി ആത്മനിര്‍ഭര്‍ പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യം

കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ആത്മനിര്‍ഭര്‍

ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം അരലക്ഷം കടന്നു; അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായി തൊഴില്‍വകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനിടയിലും അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ്.ഇതര