മില്‍മ കൂടുതല്‍ മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കും: മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലില്‍ നിന്നും മില്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമെന്ന്

മില്‍മ ഉടന്‍ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കും: ‘മില്‍മ ഓണ്‍ വീല്‍സ്’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

ഗുണമേന്മ ഏറിയ പാലും പാല്‍ ഉല്പന്നങ്ങളും കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി