നെല്ല് സംഭരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു: മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ

മഴക്കെടുതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണം ദ്രുതഗതിയിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭക്ഷ്യ‑സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി

കിറ്റില്‍ ബിസ്കറ്റ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ! അനറ്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മന്ത്രി

ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ

നെല്ലുസംഭരണം; മില്ലുകാരുമായുള്ള കരാർ ഇരുപതാം തീയതിക്കകം പൂർത്തിയാക്കും: മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍

നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിവേഗം പരിഹാരം കാണാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നെല്ലുസംഭരണം

സപ്ലൈകോയുടെ നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരവുമായ് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍

സപ്ലൈകോയുടെ നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിനെ ഇകഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമംവിലപ്പോയില്ല: മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍

സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ചിലരുടെ നീക്കം വിലപ്പോയില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി

‘ഇതുവരെ 30 ലക്ഷത്തിലധികം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു’: ഭക്ഷ്യമന്ത്രി

ഓണത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി