വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ കോവളത്തിന്റെ നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കും: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തില്‍ കേരളത്തെ ആദ്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോവളം ബീച്ചിന്‍റെ നഷ്ട പ്രതാപം

ശംഖുംമുഖത്തെ തീരമിടിച്ചിലിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കും; മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ശംഖുംമുഖത്തെ തീരമിടിച്ചിലിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്.

കോവിഡാനന്തര ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളെ: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ സജ്ജമാക്കുവാനുള്ള