മൊബൈൽ ടവർ നിർമ്മാണത്തെ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും എതിർത്തു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ നഷ്ടമാകുന്നു

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റിന് മതിയായ കവറേജ് ഇല്ലാതെ