മിസ്റ്റര്‍ സണ്ണി, ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചയാളല്ലാ ! ശ്രീദേവിയുടെ കത്ത് ശ്രദ്ധനേടുന്നു

ഫാസില്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്തമായ ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലര്‍ മലയാളചലചിത്രമാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. മോഹന്‍ലാല്‍,