മലയാള സിനിമയില്‍ വീണ്ടും വിവാദം; പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാന്‍ താരങ്ങള്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല

മലയാള സിനിമയില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഫല വിവാദം. പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാന്‍ പല താരങ്ങളും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന്

ചരിത്രം കുറിക്കാന്‍ ഐഷാ സുൽത്താന; ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംവിധായിക

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നു തന്നെ ഒരു വനിതാ സംവിധായിക മലയാള സിനിമയിൽ