പ്രവാസികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്കു നേരിട്ടു പണമയക്കാം; ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് മണിഗ്രാമുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ നാട്ടിലേക്കു വേഗത്തില്‍ പണമയക്കാന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കി