ചന്ദ്രന്‍ ചുരുങ്ങുന്നു; ഉപരിതലത്തില്‍ ചുളിവുകളും പ്രകമ്പനവും

വാഷിങ്ടണ്‍: ചാന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ ചുളിവുകള്‍ വരുന്നതായും ചന്ദ്രന്‍ ചുരുങ്ങതായും നാസയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നാസയുടെ ലൂണാര്‍