പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ബീഹാറിൽ നിന്ന് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ദൃശ്യമാകുന്നു ; ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങൾ

ബിഹാറിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ദൃശ്യമാകുന്നു. ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു