ആ മത്സരങ്ങളിൽ ബംഗ്ലാദേശ്‌ താരം ബാറ്റ്‌ ചെയ്തത്‌ ധോണിയുടെ ബാറ്റുകൊണ്ട്‌, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എം എസ് ധോണിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അനുസ്മരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്