ചെറുകിട സംരംഭകര്‍ക്ക് പിന്തുണയേകാന്‍ എംഎസ്എംഇ സമിറ്റ് ജനുവരി നാലിന്

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ നിലനില്‍പ്പിനായി വഴിതേടുന്ന വേളയില്‍ അവയ്ക്ക് പിന്തുണയേകാന്‍