ദളിത്​ അഭിഭാഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടതിനാലാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തൽ

ഗുജറാത്തി​ലെ ദളിത്​ അഭിഭാഷകൻ ദേവ്​ജി മഹേശ്വരി കൊല്ലപ്പെട്ടത്​ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടതിനാലാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തൽ.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാല് കുട്ടികളെ അജ്ഞാതൻ കോടാലികൊണ്ട് വെട്ടി കൊല പ്പെടുത്തി

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നാലു കുട്ടികളെ അജ്ഞാതൻ കോടാലികൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി.വടക്കന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോർഖേഡ