കോവിഡ് മരണസംഖ്യ മറച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍; ആരോഗ്യമിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്ന് മരണക്കണക്കുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായി

രാജ്യത്താകെയുണ്ടായ യഥാര്‍ത്ഥ മരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷ (എന്‍എച്ച്എം) ന്റെ