ദേശീയ പൊതുപണിമുടക്കിന് ബിഎംഎസിന്റെ ധാര്‍മ്മിക പിന്തുണ

ന്യൂഡല്‍ഹി: ‘പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ്‌വല്‍ക്കരണവും പ്രത്യക്ഷ വിദേശ നിക്ഷേപവും ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട