വ്യാജപ്രചരണത്തില്‍ മുങ്ങി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രി ക്ലാന്റീന്‍

താലൂക്ക് ആശുപത്രി ക്യാന്റിനിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിതികരിച്ചുവെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്ന് ആശങ്കയിലായി നെടുങ്കണ്ടം.

നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പൊലീസുകാർക്ക് കോവിഡ്

നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന പൊലീസുകാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിതികരിച്ചതോടെ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ പൊലീസുകാർക്ക് കോവിഡ്