നീലക്കുറുഞ്ഞി പൂത്തു

ഗൂഡല്ലൂര്‍: കോത്തഗിരിയില്‍ നീലകുറുഞ്ഞി പൂത്തു. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ പൂക്കുന്ന നീലക്കുറുഞ്ഞിയാണ് പൂത്തത്. ഈ

നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന സംരക്ഷണം കനത്ത വെല്ലുവിളി

നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനപരിധിക്കുള്ളില്‍ അധിവസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരില്‍ക്കണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാ

കുറിഞ്ഞി വെറുമൊരു പൂവല്ല

ജി ബാബുരാജ് പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ മാത്രം പൂക്കുന്ന നീലകുറിഞ്ഞി മൊട്ടിടാന്‍ തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാല്‍