കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കില്ല; സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇനിയും ആഴ്ചകൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് നീതി ആയോഗ്

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കില്ലെന്ന് നീതി ആയോഗ്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍