നെഹ്‌റു കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം; കേന്ദ്രം മന്ത്രിതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ നെഹ്‌റു കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി