ഡൽഹി നൽകുന്ന പാഠം

ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി വരുംദിനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകമ്പനം ഉളവാക്കുന്ന

ബില്‍ പാസാക്കുന്നതില്‍ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തിടുക്കം

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വാ മൂടിക്കെട്ടി സംഘപരിവാര്‍ ഭരണകൂടം തന്നിഷ്ടം നടപ്പാക്കുകയാണ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും.