ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം: ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഹിന്ദു അമേരിക്കന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍

ഡല്‍ഹിയില്‍ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട അക്രമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുറകില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക്