നിലമ്പൂരിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ താരങ്ങള്‍ക്കുള്ള വീടിന്റെ താക്കോല്‍ദാനം നാളെ , പ്രളയം തകര്‍ത്ത സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മിഴിവേകി കാല്‍പന്തിന്റെ നാട്

സുരേഷ് എടപ്പാള്‍ പ്രളയം തകര്‍ത്ത സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മിഴിവേകി കാല്‍പന്തിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച സ്‌നേഹഭവനത്തിന്റെ