രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളും

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് കടക്കെണിയിലായ സംസ്ഥാനത്തെ കര്‍ഷകരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനും ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാനുഷിക