ജനാധിപത്യത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും കേരള നിയമസഭ ഏറ്റവും മികച്ചത്: സ്പീക്കർ

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായും കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമസഭയാണ് കേരളത്തിലേതെന്ന് സ്പീക്കർ എം ബി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കടബാധ്യത തീര്‍ക്കുന്നതിന് തുക അനുവദിച്ചു: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ 109 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി

നിയമസഭാസമ്മേളനം നാളെ മുതല്‍: സുപ്രധാന നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ പരിഗണനയില്‍, അലങ്കോലമാക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ പദ്ധതികള്‍

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും. ഓഗസ്റ്റ് 18 വരെയാണ്