വടക്കന്‍ കേരള ആര്‍മി റിക്രൂട്‌മെന്‍റ് റാലി 20 ന് സമാപിക്കും

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി