ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള വിവരശേഖരണം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ: തുടക്കം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന്

ദേശീയ ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിന്റെ (എൻപിആർ) വിവരശേഖരണം ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിന് അംഗീകാരം: രേഖകള്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.എന്‍പിആറിനും സെന്‍സസിനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ 13,000

പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമെന്ന് ആശങ്ക: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ നടപടികൾ നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള കണക്കെടുപ്പിനുള്ള നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍