ഗൾഫ് പ്രവാസികളെ പിഴിഞ്ഞ് വിമാനക്കമ്പനികൾ; ലണ്ടൻ യാത്രയെക്കാൾ ഉയർന്ന് യുഎഇ നിരക്ക്

കേരളത്തിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ലണ്ടനിലേക്കുള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ. കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്ക് 3.50

പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഒച്ചിന്റെ വേഗത

പ്രവാസികളുടെ ദുരിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒച്ചിന്റെ

പ്രവാസിനിക്ഷേപം രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയായി; പ്രവാസിക്ഷേമത്തിനും വികസനത്തിനും പുതിയ പദ്ധതികള്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യം

സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളിൽ പ്രവാസിനിക്ഷേപം രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയായി കുമിഞ്ഞുകൂടി. കോവിഡ്മൂലം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള