സി എന്‍ ബാലകൃഷ്ണന് വിട

തൃശൂര്‍: പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അന്ത്യാഞ്ജലികള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്‍മന്ത്രി സി എന്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍ വിടവാങ്ങി. അയ്യന്തോള്‍