മക്കള്‍ കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഉപേഷിച്ച അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തിച്ചു

വഴിവക്കിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ വയോധികയെ വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കി. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ