എന്തൊരു ക്രൂരതയാണിത്? സ്വത്ത് എഴുതി വാങ്ങിയ മക്കൾ ഒരമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ?

പാലോട്:രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വത്തിനും പണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ. അത്തരക്കാർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം

അടിപൊളിയായി ജീവിക്കാന്‍ നിയമപരമായി പ്രായംകുറച്ചുകിട്ടണം ;മോഹം എങ്ങനുണ്ട്

അടിപൊളിയായി ജീവിക്കാന്‍ നിയമപരമായി പ്രായംകുറച്ചുകിട്ടണം,ഡച്ചുകാരനായ എമിലി റേറ്റില്‍ബാന്‍ഡിന്റെ ആവശ്യമാണ്. പ്രായം 69ല്‍നിന്ന് 49ആക്കി

വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച് ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍