ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ തടങ്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജി: വാദം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി

ജമ്മുകശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് തടവിലാക്കിയതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച

ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ തടങ്കൽ തുടരും: തടങ്കൽ കേന്ദ്രം മാറ്റാനുള്ള നീക്കവും മരവിപ്പിച്ചു

ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വിഭജനം നടത്തി പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും