രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില കുതിച്ചുയരുന്നു ; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 970 രൂപയില്‍ നിന്ന് 4500 ലേക്ക്

രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുമെന്ന് സൂചന.കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ക്വിന്റലിന് 970 രൂപയായിരുന്നത്

സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളിവില പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍

കേരളത്തില്‍ ഉള്ളിയുടെയും സവാളയുടെയും വിലപിടിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നതിന് വിപണിയില്‍ ഇടപെടലുമായി സര്‍ക്കാര്‍. നാഫെഡില്‍ നിന്ന്