ഉള്ളിവില 200 കടന്നു

പൂനെ: രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില 200 പിന്നിട്ട് കുതിക്കുന്നു. പൂനെയിലെ സോളാപൂർ മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് കിലോഗ്രാമിന്

ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, ജീവിതത്തിലിന്നേവരെ ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉള്ളി വിലയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല; കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി ചൗബേ

ദില്ലി: ഉള്ളിവിലയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നും താനൊരു വെജിറ്റേറിയനാണെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി