ഡൽഹി കലാപം ആളിക്കത്തിച്ചത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ- അക്രമികൾ എത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന്

ഡൽഹിയിൽ നാല് ദിവസത്തോളമായി തുടരുന്ന കലാപത്തെ ആളികത്തിച്ചത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയെന്ന് പൊലീസ്.  കലാപത്തിനെത്തണമെന്ന