കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ കൈത്താങ്ങായി 5650 കോടിയുടെ അനുബന്ധ പാക്കേജ്

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍, വ്യവസായികള്‍, കൃഷിക്കാര്‍ എന്നിവർക്കു കൈത്താങ്ങായി

പെട്ടിമുടി ദുരന്തം; പുനരധിവാസ പാക്കേജിന് തീരുമാനം

രാജമല പെട്ടിമുടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഇത് സംബന്ധിച്ച്