രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കരിപ്പൂരിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽപെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ നാട്ടുകാരെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിമാനാപകടത്തിൽ