പത്മരാജൻറെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യണം: പാലത്തായി പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

കണ്ണൂർ പാലത്തായിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ കുനിയിൽ പത്മരാജന്റെ