കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതര്‍ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും ഭരണം ഉറപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ്

കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതര്‍ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ; പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും ഭരണം

പട്ടാമ്പിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത; മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള കടകളെല്ലാം അടച്ചു

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പട്ടാമ്പി മത്സ്യമാർക്കറ്റ് അടച്ചതിനു പിന്നാലെ അതിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള