അടിയാളന്റെ കലയേയും സാഹിത്യത്തേയും ഭരണകൂടം ഭയക്കുന്നു: പെരുമാള്‍ മുരുകന്‍

കൊല്ലം: കലയേയും സാഹിത്യത്തേയും അടിയാളന്റേതും സവര്‍ണ്ണരുടേതെന്നുമെന്ന് വിഭജിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റേയും സംഘപരിവാറിന്റേയും അജണ്ടകള്‍ക്കെതിരെ