നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അയൽവാസി പെട്രോൾ ബോംബെറിഞ്ഞ് പൊള്ളലേറ്റ അംഗപരിമിതൻ മരിച്ചു

അയൽവാസി പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം