ഓണക്കോടിയായി കസവുകരയിട്ട ഷര്‍ട്ടുകള്‍ ആണ്‍മൃഗങ്ങള്‍ക്ക്, ബോ ടൈവച്ച കസവുടുപ്പ് പെണ്‍മൃഗങ്ങള്‍ക്ക്; സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈത്തറി ചലഞ്ചിന് പിന്തുണയുമായി ജസ്റ്റ് ഡോഗ്സ്

ഈ ഓണത്തിന് കൊച്ചിയിൽ നായ്ക്കളും പൂച്ചകളുമുൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും ഓണക്കോടി. കൊച്ചി പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ

വേനൽക്കാലമാണ്‌ വരുന്നത്‌, വീട്ടിൽ അരുമകളായും അല്ലാതെയും പക്ഷി മൃഗാദികളെ വളർത്തുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഭൂമിയേയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളേയും ജീവജാലങ്ങളേയുംഒരു പോലെ ബാധിക്കുന്ന