പെട്ടിമുടിയിലെ തിരച്ചില്‍ താരമായ ഡോണയ്ക്ക് മിന്നും ബഹുമതി

പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരൊടൊപ്പം സ്തുത്യര്‍ഹ തിരച്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ പൊലീസ് നായ

പെട്ടിമുടി രക്ഷാ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

രാജമലയിലെ പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീടും സ്ഥലവും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസവും മരണമടഞ്ഞവർക്കായുള്ള ധനസഹായവും