പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാദ്രയുടെ ഫോൺ വാട്സ്ആപ്പ് സ്പൈവയർ ഉപയോഗിച്ച് ചോർത്തിയെന്ന് ആരോപണം

ന്യൂഡൽഹി: വാട്സ്ആപ്പ് സ്പൈവയർ സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നു. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള