എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേയ്ക്ക്, നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്‌

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വിരസത അനുഭവിച്ചിരുന്ന നമുക്കിടയിലേയ്ക്കാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലൂടെ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന

അടിപൊളി കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു കൊച്ചു കല്യാണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ

ഫോട്ടോഗ്രഫി അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ അല്‍ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പലരും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ നമ്മളെ കണ്ണം