മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും വ്യാപനവും തടയാൻ ജനകീയ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും വ്യാപനവും തടയാൻ ജനകീയ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

‘കേരളം ഒന്നാണ്, നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്’: മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ വിവാഹിതരായവർക്ക്‌ ആശംസകൾ നേർന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി

ചേരാവള്ളി ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരുങ്ങിയ കതിർമണ്ഡപത്തിൽ വാഹിതരായ അഞ്ജുവിനും ശരത്തിനും വിവാഹാശംസകള്‍

കേരളം കാണിച്ച ഐക്യം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൻമേൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്ന്

ആർഎസ്എസിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് നടപ്പാക്കാനുള്ളതല്ല കേരളം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ആർഎസ്എസിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് നടപ്പാക്കാനുള്ളതല്ല കേരളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന സംരക്ഷണ