ചെ​ങ്ക​ണ്ണും കോ​വി​ഡി​ൻറെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് പഠനം

ചെ​ങ്ക​ണ്ണും കോ​വി​ഡി​ൻറെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം. വ​ര​ണ്ട ചു​മ​യും തൊ​ണ്ട​വേ​ദ​ന​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​നി​യു​മെ​ല്ലാമാണ്