കോവിഡ് കാലത്തും പരസ്യമായി തമ്മിലടിച്ച് കേരളാ കോൺഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങൾ

കോവിഡ് ഭീതിയിൽ രാജ്യം വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോഴും പരസ്യമായി തമ്മിലടിച്ചും പരിഹസിച്ചും കേരളാ കോൺഗ്രസ്

കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ്

തൊടുപുഴ: കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)